Tävlingsprogram

Göteborg: 27-28 April

Sölvesborg: 18-19 Maj

Östersund: 29-30 Juni

Gesunda: 2-4 Augusti

Hallandsåsen: 13-15 September

Falun: 28-29 September

Isaberg: 12-13 Oktober

Tävlingsformat

En Endurotävling består egentligen av två delar, specialsträckor med tidtagning och transportsträckor med maxtid. Specialsträckorna (SP) är själva tävlingsmomentet, det är här hornen växer fram och gör att man pressar sig själv lite till. Under en tävling ingår normalt ca 4-7 SP med varierande längd, allt ifrån några hundra meter till över 2km. De ska gå i huvudsak utför, men små klättringar kan förekomma. Den med kortast totala tid på SP vinner tävlingen. Karaktären på SP kan variera väldigt beroende på var tävlingen körs, men det viktigaste är att det ska vara rolig cykling! Transportsträckorna (TS) är nästan lika viktiga som SP, det är här man kan få chansen att umgås lite med sina medtävlare! TS är helt enkelt cyklingen för att ta dig till nästa SP. TS kan också bestå av att åka lift vissa bitar. För att vinna en Endurotävling måste du självklart vara snabb, men också teknisk. Du måste också ha bra kondition för att orka ge allt även på sista sträckan! Du kan tävla på vilken MTB du vill, men en heldämpad är att föredra. En optimal cykel bör ha 120-160 mm fjädringsväg beroende på sträckornas karaktär. Träning är oftast tillåten innan tävlingsdagen efter det att banan är offentliggjord. Man förbättrar rejält sina möjligheter att köra snabbt och rent genom att ta sig runt banan åtminstone en gång på träningen.

Tidtagning

Tidtagningen går till på samma sätt på samtliga deltävlingar. Ett chip monteras på vardera handled och sedan sker start samt målgång kontaktlöst. Varje deltävling kommer dessutom presentera preliminära resultat direkt efter att chipen lämnats in efter målgång. Du får alltså nya chip för varje deltävling. Tiderna läggs upp på nätet inom några minuter från målgång.

Poängsystem

Poäng delas ut enligt samma poängtabell som EWS. Poäng sätts efter den position man får i resultattabellen för respektive klass. Sex av sju deltävlingar räknas till totalpoängen.

Licensguide 

Deltagare i ungdom, U21, tävling samt masterklass har krav på årslicens. Det går inte att lösa engångslicens på plats. Du måste vara medlem i en SCF-ansluten förening och registrerad med en aktuell epost-adress i föreningens register i IdrottOnline. Därefter kan du själv ansöka om din tävlingslicens på: https://www.swecyclingonline.se/ 

 

Skydd

Alla tävlingar har krav på att fullface-hjälm och knäskydd används, hjälmen ska sitta fastspänd även på transportsträckorna, bortsett när du leder cykeln.

Tävlingsregler

De tävlande förväntas ha läst och förstått SCF tävlingsreglemente för Enduro samt följa reglerna under tävling och träning. Sen gäller ”the spirit of Enduro’’ dvs man följer stigen och genar inte. I samma anda tar både den som blir ikappkörd och den som kommer ikapp hänsyn till varandra genom att den som blir ikappkörd släpper förbi snyggt och den som kommer ikapp gör sig hörd och tar sig förbi utan onödigt hets. Vi rekommenderar att de tävlande tar sig tid att läser in sig på EWS Rule Book som mycket väl kan bli grunden för en kommande svensk reglementes-uppdatering som ESS trycker på för att få till så snart som möjligt.

Tidstillägg om en minut kan påföras tävlande om man exempelvis startar vid annan tid än tilldelat i PM, shuttlar på träning eller tävling, tränar på avstängd bana, ej bär hjälm korrekt, genar eller justerar banor på eget bevåg eller om den startande bryter mot sunt miljötänk, arrangören eller har ett osportsligt uppträdande.

Teknisk zon är avskaffat och de tävlande förväntas ha med sig sina egna reservdelar och reparationsverktyg genom loppet och utan hjälp utifrån reparera sin egen utrustning.

Protester och klagomål mot tävlingen, resultat eller uppförande hos andra tävlande ska presenteras till Tävlingsledaren eller Chefskommissarien senast 15 minuter efter resultatens publicerande både muntligen på plats och i skriftlig form per mail.

Klasser

Följande klasser finns att välja på: Motion kort, Motion lång, Pojkar 13-14, Flickor 13-14, Pojkar 15-16, Flickor 15-16, U21 Herr, U21 Dam, Tävling Herr, Tävling Dam, Master 40 Herr och Master 35 Dam.

Motion kort

Motionsklass är precis som det låter, du kör för motionens skull (och givetvis för att det är kul). Du får en tid, men din tid presenteras inte i en rangordnad resultatlista. Du behöver inte någon licens, varken års- eller engångslicens. Du behöver inte någon föreningstillhörighet.

Motion kort körs på en avkortad bana där en eller flera av de svåraste sträckorna tas bort för att sänka svårighetsgraden. 

Startavgift: 500kr/tävling, 3000kr/hela serien.

Motion lång

Motionsklass är precis som det låter, du kör för motionens skull (och givetvis för att det är kul). Du får en tid, men din tid presenteras inte i en rangordnad resultatlista. Du behöver inte någon licens, varken års- eller engångslicens. Du behöver inte någon föreningstillhörighet. Motion lång körs på fulla banlängden. 

Startavgift: 600kr/tävling, 3600kr/hela serien.

13-14

Körs på en avkortat bana där en eller flera av de svåraste sträckorna har tagits bort för att sänka svårighetsgraden och få fler att börja tävla, öppen för pojkar och flickor som under kalenderåret fyller 13-14 år samt innehar ungdomslicens. Alla som deltar erhåller poäng i serien. 

Startavgift: 300kr/tävling, 1800kr/hela serien.

15-16

Körs på fulla banlängden och är öppen för pojkar och flickor som under kalenderåret fyller 15-16 år samt innehar ungdomslicens. Alla som deltar erhåller poäng i serien. 

Startavgift: 400kr/tävling, 2400kr/hela serien.

U 21

Klassen för dig som under kalenderåret fyller 17-20 år och innehar junior, elit eller baslicens. Åkare kan ansöka om att köra i tävlingsklass men endast tävla i en klass under samma tävlingsår. Alla som deltar erhåller poäng i serien. 

Startavgift: 500kr/tävling, 3000kr/hela serien.

Tävling

Vi har valt att slå ihop elit och sport till en klass som vi kallar tävling. Klassen för dig som under kalenderåret fyller minst 21 år samt innehar elit, bas eller masterlicens. .
Alla som deltar erhåller poäng i serien.

Startavgift: 600kr/tävling, 3600kr/hela serien.

Master

För herrar som under kalenderåret fyller minst 40 år, damer 35 år och innehar elit, bas eller masterlicens. Alla som deltar erhåller poäng i serien.

Startavgift: 600kr/tävling, 3600kr/hela serien.

Efteranmälan

Kan ske i mån av plats från sista måndagen innan tävlingen till förhöjd avgift med 400 kr via hemsidan eller direkt på plats med Swish.

Försäkring

Du som kör i motionsklass är försäkrad under tävlingen men ej under träning. Är du medlem i en SCF-ansluten klubb är du försäkrad även under träning. Mer info om SCF/Folksams försäkring.

Finstilta

Startavgifter återbetalas ej men kan överlåtas mot en administrativ kostnad på 100 kr.